Bienvenue

Bent u webmaster van een Alliance-Française in Nederland ?  Dan bevindt u zich nu op een site die speciaal voor u is gebouwd. Het uitgangspunt luidt als volgt. Foto’s kunnen de web­site van uw Alliance aanzienlijk aantrekkelijker maken. Ze verleiden bezoekers om lan­ger op uw site te blijven, zodat de cursussen en culturele activiteiten van uw Alliance meer aandacht krijgen.

Maar naar mijn weten kampen veel webmasters met een tekort aan geschikte foto’s, ook omdat ze vanuit hun achterban weinig materiaal ontvangen. Ze moeten dus zelf zoeken naar fraaie foto’s. En dat doorgaans zonder budget. Misschien herkent u deze situatie. Die kan iemand ertoe brengen om op goed geluk foto’s van het internet te kopiëren in de hoop dat kostbare claims over auteursrechten zullen uitblijven. Dit is riskant. Daarom biedt deze site hulp om hoogwaardige foto’s te vinden die zonder juridische problemen op de website van uw Alliance mogen verschijnen. Deze hulp kent vier secties, die in het hoofdmenu en in de volgende alinea’s worden genoemd.


Rose Sud  •  Cathédrale Notre Dame de Paris  •  Paris 1er  •  door :  Krzysztof Mizera
licentie :  CC BY-SA

Foto’s
Hier vindt u een bescheiden, langzaam groeiende, collectie foto’s. Elke foto kan recht­streeks in vier formaten worden gedownload. Bovendien kunt u bij elke foto een tekst­bestand downloaden met allerlei gegevens, in het bijzonder over de gebruiks­licentie. Sommige foto’s mogen uitsluitend in ongewijzigde vorm worden gepubliceerd, bij andere staat het u vrij om de foto te bewerken. Maar u mag alle foto’s zonder kosten op de site van uw Alliance publiceren.


Pont des Arts  •  Institut de France  •  Paris 6ème  •  door :  Laurent Gence
licentie :  CC BY-NC-SA

Headerfoto’s
De WP-multisite AFPB gebruikt paginasjablonen met en zonder rechterzijpaneel. Op pagina’s zonder zijpaneel mogen headerfoto’s maximaal 950px breed zijn, op pagina’s met zijpaneel maximaal 600px. Daarom worden sommige headerfoto’s aangeboden met een breedte van 950px, andere met een breedte van 600px. Voor het overige gelden dezelfde opmerkingen als voor foto’s.

Creative Commons
creative commons publiek domein creative commons naamsvermelding creative commons niet commercieel creative commons geen afgeleide werken creative commons gelijk delen
De organisatie “Creative Commons” stelt zich tot doel om het open verkeer van media­bestanden te bevorderen. Ze heeft licentiemodellen ontwikkeld die makers en gebruikers van artistiek materiaal juridische zekerheid bieden. Licenties worden met pictogrammen en/of afkortingen kort en duidelijk aangegeven, zodat u in één oogopslag ziet onder welke voorwaarden een bepaalde foto mag worden gepubliceerd. Deze sectie biedt een korte bespreking van deze materie met op­merkingen over drukwerk (brochures, jaarprogramma’s …) en verwijzingen naar meer uitvoerige bronnen.

Hyperlinks
Deze sectie bevat knoppen die verwijzen naar collecties met miljoenen foto’s in het open­bare of semi-openbare domein. Voorts zijn er verwijzingen naar publicaties over auteurs­rechten en daarmee samenhangende vragen.

Foto's voor brochures, jaarprogramma's en ander drukwerk
De (header)fotobestanden die u vanaf deze site downloadt, zijn qua pixelafmetingen vooral bedoeld voor websites. Het aantal pixels is namelijk alleen voldoende voor kleine afdrukken op papier. Op de downloadpagina van elke (header)foto vindt u vuistregels over dit onderwerp. Ze stellen u in staat om exact te bepalen welke afdrukgrootte haalbaar is ge­geven de pixelafmetingen van een bepaald fotobestand. Bovendien vindt u daar aan­wijzingen om fotobestanden te verkrijgen met meer pixels. Zo biedt deze site niet alleen een forum voor webfoto's maar ook voor foto's in brochures, jaar­programma's, pro­grammaboekjes en flyers.